شکم گردی و مزایای آن

پنجشنبه 5 مهر 1397 493

شکم گردی با انگیزه یادگیری بیشتر در مورد غذا ها و نوشیدنی های ویژه یک منطقه، در مورد سبک آشپزی یک منطقه، خرید غذا پدیده‌ای جدید است.

کویر

چهارشنبه 1 فروردین 1397 507

پیمایش یکی از شاخه های جاده ابریشم با قافله شتر

دریاچه نمک

چهارشنبه 1 فروردین 1397 523

دریاچه نمک حوض سلطان در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد که در کنار دریاچه نمک، از جمله مهم ترین دریاچه های بخش مرکزی ایران به شمار می رود.