خانم رحیمی - کانتر فروش داخلی

 

 

********* 

  

تور ترکیبی مشهد الرضا (ع)

اقامت در هتل آپارتمان

فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده 

همراه با صبحانه نهار شام 

3 شب و 4 روز

رفت هوایی ساعت 7:30

برگشت ریلی قطار 4 تخت ساعت 14:30

قیمت برای هر نفر 630 هزار تومان